Pro společnost Firmadat jsem v posledních letech vyvíjel celou řadu e-shopů, převážně s napojením na účetní systém Pohoda. Rovněž jsem pracoval na webech, postavených na frameworku CakePHP. V popisu k jednotlivým webům v portfoliu upřesňuji tu část vývoje webu, na které jsem já sám pracoval.

logo firmadat

Pod hlavičkou Art4Web jsem vytvořil několik prezentačních stránek a webů pro akademické organizace. Rovněž stránky pro předmět Internet a zdravotnické informace, který v zimním semestru již několik let vyučuji na TUL v Liberci. Pro úplnost uvádím také vlastní neveřejnou aplikaci pro ukládání odkazů, znalostí a souborů, postavenou na Zend frameworku.

art4web logo